Sponsored by Hubei Tourism Administration
 

Green Haowei Hotel Suizhou

Star level: ★★★★
Location: Suizhou
Add: NO.195, Jiefang Road, Suizhou, Hubei,China (441300)

Baiqiang Argyle International Grand Hotel

Star level: ★★★★★
Location: Shiyan
Add: 78 North Beijing Road Shiyan, Hubei, China (442000)

Taihe Fanzhuang Hotel

Star level: ★★★
Location: Shiyan
Add: 17 North People's Road, Shiyan, Hubei,China (442000)

Hua Zhong Hotel

Star level: ★★★
Location: Shiyan
Add: NO.8,South of people road, Shiyan Hubei, China (442000)

Crowne International Business Hotel

Star level: ★★★
Location: Shiyan
Add: 37 Middle Bailang Road, Developement Area,Shiyan, Hubei,China (442000)

Checheng Minzhu Hotel

Star level: ★★★
Location: Shiyan
Add: 36-1 Renmin Road, Shiyan, Hubei, China (442000)

Enshi Asia Hotel

Star level: ★★★★
Location: Enshi
Add: No.122 Wuyang Dadao Yitane Enshi. Hubei, China (445000)